περί εκπαιδευτικής τεχνολογίας & e-learning ο λόγος…

μια δοκιμή Αναστοχασμού

πώς η εκπαιδευτική τεχνολογία καθοδήγησε την πορεία μας στα εκπαιδευτικά, σε “ακτίνα” ας πούμε  2 δεκαετιών;

Τι εννοώ;

Συνέχεια

Advertisements