δραστηριότητες, δραστηριότητες…

e17567f3496bffc7ed6ba59375ccaa41-ceb1cebdcf84ceafceb3cf81ceb1cf86cebf2

κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων

που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης

(η σημασία τους , πρακτικές συμβουλές)

Advertisements

εκπαιδευτικός Σχεδιασμός – ID

 

ο «εκπαιδευτικός Σχεδιασμός» 

 on line

είναι ΑΠΛΑ ….

συ να ρπα στι κός !!!!!

e17567f3496bffc7ed6ba59375ccaa41-ceb1cebdcf84ceafceb3cf81ceb1cf86cebf2

..

..

Συνέχεια