δραστηριότητες, δραστηριότητες…

e17567f3496bffc7ed6ba59375ccaa41-ceb1cebdcf84ceafceb3cf81ceb1cf86cebf2

κατηγορίες μαθησιακών δραστηριοτήτων

που μπορούν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης

(η σημασία τους , πρακτικές συμβουλές)

Advertisements