Μάθηση μέσω σχεδιασμού -Learning by design

http://neamathisi.com/

Συνέχεια

Advertisements

six thinking hats

Learning by six Thinking Hats του Edward de Bono

Σχεδιασμός και εφαρμογή της ενεργητικής μάθησης

μέσα από έξι διαφορετικές οπτικές...

my prezi-part 1

Συνέχεια